Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży w imieniu Prezydenta Miasta Gdańska – Pawła Adamowicza, wraz z Instytutem Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego oraz Fundacją Psychologiczną zapraszają do uczestnictwa w:

VIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej

z cyklu: teoria i praktyka terapeutyczna

pod tytułem:

„Między miłością a nienawiścią – o seksualności”

W tym roku pragniemy poddać refleksji tematykę związaną z seksualnością człowieka. Będziemy rozmawiać na temat psychoseksualnego rozwoju dzieci i młodzieży oraz jak tworzy się tożsamość seksualna dorosłej osoby. Poświęcimy szczególną uwagę zagadnieniom dotyczącym seksualności człowieka w kontekście współczesności, mając na uwadze aktywne zjawiska kulturowei społeczne.
W gronie specjalistów będziemy poszukiwać odpowiedzi, gdzie przebiega zdrowa granica pomiędzy intymnością, a nadmiernym epatowaniem seksualnością. Spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, dlaczego dziecko potrzebuje okresu latencji i jakie warunki to umożliwiają. Zastanowimy się nad życiodajnym i destrukcyjnym charakterem seksualności w wymiarze jednostkowym, interpersonalnym i społecznym.

Gdańsk, 02-03.12.2016
ul. Bażyńskiego 4
budynek Wydziału Nauk Społecznych UG