Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży w imieniu Prezydenta Miasta Gdańska wraz z Instytutem Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego oraz Fundacją Psychologiczną zapraszają do uczestnictwa w:

XII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej

z cyklu: teoria i praktyka terapeutyczna

pod tytułem:

„INTERDYSCYPLINARNA POMOC DZIECKU PO TRAUMIE SEKSUALNEJ”

03.12.2021, Gdańsk

Szanowni Państwo, z przyjemnością informujemy, że po przerwie spowodowanej pandemią, powracamy do corocznie organizowanej Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej z cyklu: Teoria i praktyka terapeutyczna. XII edycja konferencji pt. „Interdyscyplinarna pomoc dziecku po traumie seksualnej” odbędzie się 3 grudnia 2021 r. w formie zdalnej (jeśli warunki na to pozwolą - w formie hybrydowej). Konferencja adresowana jest do psychologów, pedagogów, psychiatrów, pediatrów, pracowników socjalnych, kuratorów, sędziów oraz prokuratorów. Chcemy przybliżyć Państwu wypracowany przez Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży model diagnozy i pomocy dziecku po doświadczeniu traumy seksualnej. Podczas konferencji swoje referaty wygłoszą: profesor Maria Beisert oraz specjaliści pracujący w ramach autorskiego Modelu.


   


Gdańsk, 03.12.2021
ul. Bażyńskiego 4
budynek Wydziału Nauk Społecznych UG