Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży w imieniu Prezydenta Miasta Gdańska – Pawła Adamowicza, wraz z Instytutem Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego oraz Fundacją Psychologiczną zapraszają do uczestnictwa w:

IX Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej

z cyklu: teoria i praktyka terapeutyczna

pod tytułem:

„Srebrne tsunami – czy można przygotować się na starość?”

W tym roku pragniemy podjąć ważne kwestie związane ze starzeniem się min.:

- wymiar społeczny starzenie się – stereotypy oraz marginalizacja osób starszych;

- pokolenie dziadków i pradziadków w rodzinie - kondycja więzi międzypokoleniowych, przekazy transgenarecyjne, rodzinny przekaz traumy;

- starość w wymiarze indywidualnym - potencjał i ograniczenia; zdolność budowania bliskich relacji – sfera seksualna; śmierć bliskiej osoby; znaczenie duchowości;
   
- psychoterapia osób starszych – wyzwania i ograniczenia

Naszym zamiarem jest aby konferencja stała się przestrzenią do międzypokoleniowego dialogu specjalistów, próbą zmierzenia się ze stereotypami i problemem marginalizacji osób starszych oraz okazją do wymiany doświadczeń dla psychoterapeutów pracujących z seniorami. Konferencja adresowana jest do psychologów, psychoterapeutów, lekarzy psychiatrów, pracowników socjalnych oraz osób zawodowo zajmujących się szeroko rozumianą pomocą psychologiczną.

Gdańsk, 01-02.12.2017
ul. Bażyńskiego 4
budynek Wydziału Nauk Społecznych UG