Program konferencji

Piątek 04.12.2015
8:00-9:00 Rejestracja
9:00-9:30 Otwarcie
Moderator: prof. UG, dr hab. Wioletta Radziwiłłowicz
Sesja I
9:30-10:15 prof. dr hab. Maria Beisert – wykład: Rozwód jako kryzys w życiu rodziny. streszczenie
10:15-11:00 Rafał Bornus – wykład: Kochać to pięknie się różnić. streszczenie
11:00-11:15 Pytania od uczestników
11:15-11:45 Przerwa kawowa
Sesja II
11:45-12:30 Katarzyna Kurkiewicz – wykład: Rozpad rodziny - znaczenie wspólnych ustaleń stron dla rozstrzygnięć sądowych. streszczenie
12:30-13:15 Justyna Dąbrowska - wykład W jaki sposób rodzice mogą chronić dziecko w syt. konfliktu około rozwodowego? streszczenie
13:15-13:30 Pytania od uczestników
13:30-14:30 Dyskusja panelowa pt.: „Rozwód – kiedy może pomóc i komu może zaszkodzić?” Moderator: prof. M. Beisert; udział wezmą: R. Bornus, K. Kurkiewicz, J. Dąbrowska.
14:30-15:30 Przerwa obiadowa
15:30-17:00 Warsztaty i seminaria
Sobota 05.12.2015
Moderator: Marta Orańska
Sesja I
9:00-9:45 prof. dr hab. Katarzyna Schier – wykład Dzieci opiekunami rodziców czyli zaburzenia przywiązania w rodzinie streszczenie
9:45-10:30 dr Anna Jarmołowska – wykład Rozwód rodziców w oczach dziecka streszczenie
10:30-10:45 Pytania od uczestników
10:45-11:15 Przerwa kawowa
Sesja II
11:15-12:00 Lech Kalita – wykład Czy terapia indywidualna pomaga rozwiązać kryzys w związku? streszczenie
12:00-12:45 dr n. hum Marek Jasiński, prof. NWSP – wykład: Konflikty inter- i intrapsychiczne a jakość pożycia seksualnego w różnych fazach związku partnerskiego streszczenie
12:45-13:00 Pytania od uczestników
13:00-13:30 Przerwa kawowa
Sesja III
13:30-14:20 Słuchowisko „Wojna” na podst. książki Gro Dahle „Wojna”
14:20-14:40 Dyskusja nt. słuchowiska z udziałem Grażyny Lewko i Teresy Smoły
14:40-15:40 Dyskusja panelowa pt.: „Dlaczego wciąż jesteśmy razem? Kiedy kryzys wzmacnia związek?” Moderator: prof. K. Schier; udział wezmą: dr A. Jarmołowska, prof. M. Jasiński, Lech Kalita.

Moderatorzy:

prof. UG, dr hab. Wioletta Radziwiłłowicz - pracuje w zakładzie Psychologii i Psychopatologii Rozwoju w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego. Autorka monografii "Rozwój poznawczy dzieci w młodszym wieku szkolnym" (2004), "Depresja u dzieci i młodzieży. Analiza systemu rodzinnego – ujęcie kliniczne" (2011), współredaktor publikacji zbiorowej "Psychopatologia okresu dorastania. Wybrane zagadnienia" (2006), "Adolescencja – wybrane zagadnienia kliniczne i terapeutyczne" (2015). Prowadzi badania głównie z zakresu psychologii klinicznej młodzieży. Tworzy i realizuje szkolenia skierowane do rodziców i nauczycieli. Pełniła rolę koordynatora i trenera dwóch programów europejskich “Młodzież w działaniu”.

Marta Orańska - psycholog i psychoterapeuta psychodynamiczny. W Gdańskim Ośrodku Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży pracuje z młodzieżą i dorosłymi.

W dyskusji nt. słuchowiska „Wojna” udział wezmą:

Grażyna Lewko - psycholog, psychotraumatolog, psychoterapeuta. Prowadzi psychoterapię dzieci i dorosłych w gabinecie prywatnym. Od kilku lat współpracuje z Gdańskim Ośrodkiem Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży. W ramach Modelu Pomocy Dzieciom Seksualnie Wykorzystanym diagnozuje dzieci pod kątem ujawnianych przez nie symptomów traumy. Zainteresowania zawodowe dotyczą również traumy niemowlęcej oraz międzypokoleniowego przekazu traumy.

Teresa Smoła - psycholog, psychoterapeuta, dyrektor Gdańskiego Ośrodka Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży.